به نام خداوند لوح و قلم

قلم آغاز حرکت است . ابتدای رویش ،آغاز تراوش و به واقعیت و حقیقت رسیدن . 

به وب سایت قلم خوش آمدید .

گزارش تخلف
بعدی